Toimintaperiaatteet

Toimintaperiaatteemme kannustavat itsenäisyyteen ja vastuulliseen elämään.

Toimintaperiaatteemme kannustavat itsenäisyyteen ja vastuulliseen elämään. Pyrimme ohjaamaan nuoret toimimaan vastuullisina yhteiskunnan jäseninä.

Nuorisokodin toimintaperiaatteet

1. Kodinomaisuus, jokainen vastaa omalta osaltaan kodin viihtyvyydestä
2. Nuoren itsenäistymistä tukevaa (vastuuta voimavarojen mukaan)
3. Yhteisökasvatuksellisuus, vastuu ryhmänä, tiimityö ja erilaisuuksien ymmärtäminen
4. Harrastukset, kannustus erilaisiin harrastuksiin
5. Jokaisella nuorella työ tai opiskelupaikka

Jokaiselle nuorelle tehdään henkilökohtainen kuntoutumis- suunnitelma, jonka suunnittelusta ja arvioinnista vastaa nuori itse, nuorisokodin työryhmä, nuorisopsykiatri sekä tarvittavat yhteistyö tahot.

Hoidettavat nuoret

Nuorisokodin päivittäinen toiminta sisältää normaalit kodin elämään liittyvät toiminnat. Koulunkäynti peruskoulussa, lukiossa, ammatilliset opinnot eri oppilaitoksissa tai työ vievät runsaasti nuorelta aikaa sekä voimavaroja. Nuorisokoti tukee opiskelua ja valmiutta työelämään siirtymiselle. Jokaisella nuorella on opiskelu- tai työpaikka.