Henkilöstö

Nuorisokoti Väinö-Kaarinan henkilökuntaa edustaa useita eri ammattinimikkeitä. Työntekijöillä on nuorisopsykiatriassa monipuolinen ja pitkä työkokemus sekä erityisosaamisalueita. Väinö-Kaarinassa työskentelee sosionomeja (AMK), sairaanhoitajia (AMK), nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja, lähihoitaja, mielenterveyshoitaja sekä yhteisöpedagogi (AMK). 

Konsultoiva nuorisopsykiatri Mauri Marttunen työskentelee nuorisokodissa n. 2 tuntia viikossa. Hänen toimenkuvaansa kuuluu osallistuminen toiminnan yleiseen suunniteluun, kuntoutussuunnitelmien laadintaan ja tarvittaessa muiden työntekijöiden konsultointi sijoitettujen nuorten asioissa. Nuorisopsykiatri haastattelee jokaisen nuoren ennen sijoituksen alkamista.