Henkilöstö

Nuorisokoti Väinö-Kaarinan henkilökunta edustaa useita eri ammattinimikkeitä. Työntekijöillä on nuorisopsykiatriassa monipuolinen ja pitkä työkokemus sekä erityisosaamisalueita. Väinö-Kaarinassa työskentelevät sosionomi AMK Minna Kokko, mielenterveyshoitaja Juha Kallio, lähihoitaja Sami Koivunen, yhteisöpedagogi AMK Virpi Kuismin, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Pekka Salonen , sairaanhoitaja AMK Olli Rautasuo,sairaanhoitaja AMK Pasi Haikonen, sairaanhoitaja AMK Jani Koivunen (vastaava) ja sosionimi AMK Johanna Salonen (vastaava). Henkilöstöllä on käytössä työyhteisön itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmän (ITE).

Konsultoiva nuorisopsykiatri Mauri Marttunen työskentelee nuorisokodissa n. 2 tuntia viikossa. Hänen toimenkuvaansa kuuluu osallistuminen toiminnan yleiseen suunniteluun, kuntoutussuunnitelmien laadintaan ja tarvittaessa muiden työntekijöiden konsultointi sijoitettujen nuorten asioissa. Nuorisopsykiatri haastattelee jokaisen nuoren ennen sijoituksen alkamista.

dscn0048

Ylärivissä vasemmalta: sairaanhoitaja AMK Olli Rautasuo, mielenterveyshoitaja Pentti Koivunen (eläkkeellä), kodinhoitaja Helena Nurmi (eläkkeellä), sosionomi AMK Minna Kokko, yhteisöpedagogi AMK Virpi Kuismin, sairaanhoitaja AMK Jani Koivunen
Alarivissä vasemmalta: nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Pekka Salonen, lähihoitaja Sami Koivunen, mielenterveyshoitaja Juha Kallio ja sosionomi AMK Johanna Salonen.